Dezinformacja: problem globalny

Organizacja Narodów Zjednoczonych uważa za „niepokojące to, że dezinformacja i propaganda są wykorzystywane do dezorientowania ludności i ingerowania w jej prawo do otrzymywania różnorodnych informacji i formułowania własnej opinii”. Ujęte to zostało we „Wspólnej deklaracji w sprawie wolności słowa i fake newsów, dezinformacji i propagandy” wydanej w 2017 r.

Parlament Europejski również podjął kroki w tym kierunku i stwierdził, że fake newsy stanowią „poważne zagrożenie dla europejskich demokracji”.

Projekt Spotted ma na celu dostarczenie narzędzi do skuteczniejszego zwalczania zagrożenia dezinformacją. Dlatego w tej sekcji można znaleźć przydatną dokumentację, dzięki której można uzyskać informacje na temat zjawiska dezinformacji i jego konsekwencji.