PROJEKT

Polityka szkolna dotycząca radzenia sobie z dezinformacją i wykrywaniem fake newsów
Partnerstwo strategiczne Erasmus + KA2 w dziedzinie edukacji szkolnej

Podstawowe informacje

Wysiłki Komisji Europejskiej na rzecz zwalczania dezinformacji i rozpowszechniania fake newsów w Internecie wzrosły w ciągu ostatnich czterech lat, co wskazuje na duże zaniepokojenie tą kwestią w Unii Europejskiej.

W styczniu 2018 r. unijny komisarz ds. gospodarki cyfrowej powołał grupę ekspertów, złożoną z szefów platform cyfrowych, agencji medialnych i organizacji badawczych w celu opracowania rozwiązań dotyczących rozpowszechniania fake newsów.
Powstał raport, który określa następujące potrzeby:

  • Umiejętne korzystanie z mediów,
  • Konieczność wdrażania informacji na masową skalę w programach szkolnych i programach kształcenia nauczycieli,
  • Jasne metody i oceny informacji medialnych.

Równolegle rozpoczęto publiczne konsultacje dotyczące fake newsów w UE w celu ich monitorowania. Dwie trzecie respondentów twierdzi, że styka się z fake newsami przynajmniej raz w tygodniu, większość respondentów postrzega je jako problem, a tylko 15% czuje się „bardzo pewnie” w identyfikowaniu źródeł i wiarygodności informacji.

Cele

Podnoszenie świadomości na temat fake newsów i informacji w Internecie wśród młodzieży i nauczycieli szkół średnich.

Umiejętność korzystania z mediów w szkołach średnich w celu przeciwdziałania dezinformacji i pomagania młodym ludziom w bezpiecznym poruszaniu się w świecie informacji cyfrowych.

  • Promowanie badań nad skutkami dezinformacji w Europie.
  • Rozwijanie wśród młodych Europejczyków umiejętności identyfikowania i analizowania informacji dostępnych w Internecie.
  • Walka z rozpowszechnianiem mowy nienawiści i niedemokratycznych idei w internetowych mediach społecznościowych wśród młodych Europejczyków.

Rezultaty

IO1 -Rezultat 1

Internetowe narzędzie do cyfrowej oceny dezinformacji dla uczniów szkół średnich w Europie. Skrojone na miarę REA do testowania młodych ludzi pod kątem ich zdolności dostrzegania fake newsów, śledzenia źródła informacji, zrozumienia procesów rozpowszechniania informacji i możliwych przyczyn wprowadzania czytelnika w błąd.

IO2 -Rezultat 2

Wytyczne dotyczące edukacji medialnej i informacyjnej dla szkół wraz z propozycją programu dla nauczycieli gwarantującego możliwość wprowadzenia metod cyfrowych i działań pozaformalnych w szkołach europejskich.

IO3 – Rezultat 3

e-Learning o dezinformacji dla nauczycieli i uczniów.

E-learning zapewni przydatne szkolenia online zarówno dla nauczycieli jak i uczniów w zakresie umiejętności korzystania z informacji. Ich celem jest podniesienie świadomości na temat dezinformacji i sposobów radzenia sobie z nią.

#spotted