Kim jesteśmy

 

Fundación Universidad Loyola Andalucía

Koordynator projektu

jest instytucją należącą do światowej sieci uniwersytetów Towarzystwa Jezusowego (338 na całym świecie). Założona w 2010 roku, odziedziczyła doświadczenie dydaktyczne i badawcze swojego poprzednika, ETEA Business School.

Doświadczenie badawcze koncentruje się głównie w obszarach rozwoju lokalnego, rolnictwa, pomocy rozwojowej, usług społecznych, psychologii, inżynierii i technik zarządzania przedsiębiorstwem. Posiada również instytut badawczy, który koncentruje się na współpracy na rzecz rozwoju. Do wykonania tego zadania Loyola zatrudnia ponad 250 badaczy.

Gówne cele Loyoli to:

 • Kształcenie mężczyzn i kobiet na kompetentnych specjalistów i odpowiedzialnych obywateli.
 • Badania mające na celu dostarczenie społeczeństwu użytecznej wiedzy, a tym samym przyczynienie się do jego rozwoju.
 • Podejmowanie inicjatyw, zgodnie ideą Towarzystwa Jezusowego, kształtujących bardziej sprawiedliwe społeczeństwo.
 

Jako Uczelnia posiada następujące organy administracyjne:

 • Głównym organem uczelni jest Rada Powiernicza, Rektor i Prorektorzy, którzy tworzą organ zarządzający.
 • Komitet Wykonawczy, w skład którego wchodzą szefowie różnych obszarów zarządzania,
 • Sekretariat Generalny, który wykonuje zadania administracyjne.
 • Wydziały, w których profesorowie-naukowcy rozwijają działalność dydaktyczną i prowadzą projekty badawcze.
 • Szkoła Doktorancka, która odpowiada za politykę i formację związaną ze studiami doktoranckimi.
 

Wszyscy pracownicy to doktoranci, badacze i wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem i wiedzą w firmach medialnych. Ich badania koncentrują się na pozytywnej komunikacji, umiejętności korzystania z mediów, fake news, grywalizacji, treści audiowizualnej, kreatywności, reklamie i PR. Ponadto uczestniczą w projektach I+D, krajowych i europejskich, związanych z nauką online lub wpływem mediów na młodych ludzi.

Adriana

García Lupato

Paula

Herrero Diz

David

Varona Aramburu

José Antonio

Muñiz-Velázquez

Javier

Lozano Delmar

Pedro

Rivas Nieto

Irene

García Lázaro

Fernando

Delage

Alejandro

Tapia

Milagrosa

Sánchez-Martín

Marta

Pérez-Escolar

Pilar

Aguilar

INCOMA

INCOMA to wyspecjalizowana agencja szkoleniowa pracująca nad projektami o charakterze międzynarodowym, opracowująca inicjatywy i pomysły mające na celu ułatwienie wymiany mobilnościowej i podniesienie poziomu szkoleń wśród obywateli. Została założona w Sewilli w 2003 roku przez grupę osób, które wcześniej same były beneficjentami programów edukacyjnych finansowanych przez UE.

Praca polega przede wszystkim na opracowywaniu projektów mobilnościowych i badawczych a także na przekazywaniu i wymianie dobrych praktyk (kierowane do grup zagrożonych wykluczeniem, np. bezrobotnych młodych ludzi, kobiet i społeczności migrantów).

W ciągu swojej 15-letniej historii INCOMA rozrosła się i obecnie współpracuje z partnerami i klientami z większości krajów europejskich.

Ponadto INCOMA utożsamia się z podstawowymi wartościami UE, takimi jak demokracja, sprawiedliwość społeczna i szacunek dla kultur mniejszości, zapewniając, że stale promuje świadomość europejską poprzez swoje projekty.

Juan

Guerrero

Candela

Valcárcel

Carlos

Pallero

Pilar

Naranjo

Pagella Politica (PP)

Pagella Politica (PP) została założona w 2012 roku i jest jedną z wielu włoskich instytucji, której głownym celem jest sprawdzanie faktów politycznych. Misją projektu jest weryfikacja wypowiedzi polityków i osób publicznych z wykorzystaniem dostępnych faktów i danych liczbowych. Szerszym celem jest promowanie większego stopnia obiektywizmu w dyskursie politycznym oraz rozliczanie osób publicznych z ich wypowiedzi. W kwietniu 2020 r. PP uruchomiła również projekt spin-off o nazwie Facta, który koncentruje się na demaskowaniu fałszywych i wprowadzających w błąd informacji krążących w mediach i sieciach społecznościowych.

PP współpracuje z wieloma znaczącymi partnerami na poziomie krajowym i międzynarodowym w ramach następujących projektów i przedsięwzięć:

 • Włoska telewizja państwowa RAI. Współpraca rozpoczęła się w 2013 roku, a Pagella Politica zrealizowała program telewizyjny dotyczący sprawdzania faktów w różnych rozmowach politycznych.
 • Włoski serwis informacyjny AGI. Od 2016 roku PP jest kuratorem sekcji sprawdzania faktów AGI tworząc codzienne artykuły i filmy.
 • Facebook. W lutym 2018 r. PP została wybrana przez platformę mediów społecznościowych na włoskiego partnera swojego programu przeciwko rozpowszechnianiu fałszywych wiadomości na swoich kanałach.
 • Międzynarodowa Sieć Kontroli Faktów (IFCN). Jako jeden z dwóch włoskich sygnatariuszy Kodeksu Zasad IFCN, PP jest aktywnie działającą częścią międzynarodowej społeczności osób sprawdzających fakty.
 • PP jest jednym z pięciu europejskich partnerów tworzących konsorcjum Społecznego Obserwatorium Dezinformacji i Analizy Mediów Społecznych (SOMA). Projekt został uruchomiony w 2018 roku w ramach programu Horyzont 2020.
 • PP jest zdobywcą nagrody IFCN „Innowacyjna inicjatywa sprawdzania faktów”, która wspiera innowacyjne projekty i nowe technologie, które ułatwiają weryfikację faktów.
 
 • PP is award winner of the IFCN “Fact-checking innovation initiative” to support innovation projects, new formats, and technologies that will help benefit the broader global fact-checking ecosystem.
 • PP jest zdobywcą nagrody IFCN „Dotacja na sprawdzanie faktów dotyczących koronawirusa” na wsparcie projektów mających na celu zwalczanie dezinformacji na temat COVID-19.
 • PP jest jednym z czterech europejskich partnerów tworzących konsorcjum Europejskiego Obserwatorium Mediów Cyfrowych (EDMO). Projekt został uruchomiony w czerwcu 2020 r. w ramach programu „Łącząc Europę” (CEF) w celu wspierania, tworzenia i pracy multidyscyplinarnej społeczności w celu lepszego zrozumienia i przeciwstawienia dezinformacji oraz zwiększenia odporności społecznej na nią.
 • Przedstawiciele PP są członkami Technical Table for the Guarantee of Pluralism and the Correctness of Information na Platformie Cyfrowej, włoskiego Urzędu Komunikacji (AGCom).
 • Dyrektor PP jest członkiem Jednostki Monitorującej Dezinformację wokół Covid-19 powołanej przez rząd włoski w kwietniu 2020 r.
 

Personel Pagella Politica liczy obecnie około 15 osób i składa się z pracowników zatrudnionych na pełny etat, pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin i współpracowników zewnętrznych. Jej przedstawiciele uczestniczyli w wielu inicjatywach politycznych i badawczych skoncentrowanych na sprawdzaniu faktów. Kluczowymi pracownikami projektu SPOTTED są:

Silvia

Cavasola

Gabriele

Giampieri

Uniwersytet Nauk Stosowanych im. Św. Ignacego Loyoli

Uniwersytet Nauk Stosowanych im. Św. Ignacego Loyoli jest niezależną katolicką uczelnią wyższą, której celem jest realizacja zintegrowanych programów studiów naukowo-biznesowych prowadzonych w oparciu o Ignatański Paradygmat Pedagogiczny.
Uniwersytet Nauk Stosowanych im. św. Ignacego Loyoli został założony w 2010 roku w Kownie na Litwie. Założyciele – Archidiecezja Kowna, litewska prowincja jezuitów, JSC „Ortopedijos klinika”. Uniwersytet Nauk Stosowanych zapewnia 8 programów studiów, takich jak technologia ortopedyczna, terapia upiększająca, sztuki kulinarne, pomoc medyczna w nagłych wypadkach, projektowanie wizerunku, praca socjalna, zarządzanie hotelarstwem i opieka duszpasterska. Społeczność akademicka instytucji składa się z około 70 wykładowców, którzy mają zarówno umiejętności akademickie i zawodowe oraz 390 studentów.
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Św. Ignacego Loyoli promuje profesjonalne i interdyscyplinarne badania stosowane w naukach stosowanych, rozwój projektów tematycznych, partnerstwa i współpracę w ramach europejskich i światowych interdyscyplinarnych sieci badawczych, realizuje zlecone badania instytucjom sektora prywatnego i publicznego.
Zastosowane wyniki badań są wykorzystywane w procesie badawczym, publikowane w czasopismach naukowych, prezentowane na konferencjach. Wyższa Szkoła Zawodowa im. św. Ignacego Loyoli zachęca również studentów do stosowanej aktywności naukowej: studenci są zapraszani do udziału w konferencjach, włączani są do wspólnych projektów.
Kluczowe osoby zaangażowane w projekt SPOTTED posiadają stopień doktora nauk społecznych, dzięki czemu zdobywają bogatą wiedzę i umiejętności w zakresie selekcji informacji, tworzenia nowej wiedzy i zarządzania projektami oraz potrafią dostosować swoją wiedzę i umiejętności w realizacji tego projektu.

Dr. Aivaras

Anužis

Dr. Kristina

Grumadaitė

Europejski Instytut Edukacji i Kształcenia

Europejski Instytut Edukacji i Kształcenia -EELI- jest to Centrum Kształcenia Ustawicznego/Poziomu 1 (KDVM 1), certyfikowane przez EOPPEP (Krajową Organizację Certyfikacji Kwalifikacji i Doradztwa Zawodowego).
EELI oferuje usługi w szerokim zakresie programów edukacyjnych i szkoleniowych; staramy się aktywnie przyczyniać do uczenia się przez całe życie osób w każdym wieku i wzmacniać współpracę w dziedzinie edukacji w całej Europie. Głęboko popieramy ideę, że ludzie nigdy nie przestają się uczyć a poprzez naszą pracę i międzynarodową sieć EELI promuje badania, rozwój regionalny i spójność, rozwój partnerstw międzynarodowych oraz programy podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
EELI projektuje i zarządza programami edukacyjnymi: pomaga zainteresowanym stronom współpracować, rozwijać, dzielić się i przekazywać najlepsze praktyki i innowacyjne podejścia; opracowujemy i testujemy programy i materiały szkoleniowe, organizujemy seminaria, warsztaty i szkolenia dla trenerów, nauczycieli, specjalistów, bezrobotnych i młodych pracowników.

Personel:
Zespół konsultingowy Europejskiego Instytutu Edukacji i Uczenia się posiada wysokie kwalifikacje i doświadczenie w przygotowywaniu i zarządzaniu projektami edukacyjnymi, działając na poziomie krajowym i międzynarodowym. Dzięki kwalifikacjom akademickim i doświadczeniom zawodowym EELI specjalizuje się w dziedzinie badań społecznych, edukacji i szkoleń na wszystkich poziomach – w tym studiów historycznych i kulturowych, studiów europejskich, nauk o środowisku i sztuki.

Ms. Kalli

Rodopoulou

Ms. Chrysi

Koundouraki

Ms. Georgia

Zervaki

Ms. Venetia Kimioni


School Complex No 6

W skład Zespołu Szkół nr 6 wchodzi podstawowa szkoła terapeutyczna dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce, liceum ogólnokształcące i technikum o kierunku technik-ekonomista. Szkoła posiada klasy o profilu artystycznym i dziennikarskim oraz klasy integracyjne z uczniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami zachowania i niepełnosprawnymi ruchowo. Wspólna edukacja przygotowuje uczniów niepełnosprawnych do aktywnego funkcjonowania w życiu społecznym, a pozostałym uczniom umożliwia poznanie potrzeb niepełnosprawnych kolegów. Jednym z celów szkoły jest stworzenie atmosfery bezpieczeństwa, zaufania i szacunku wobec innych osób.
Szkoła posiada odpowiednie zaplecze dydaktyczne, zapewnia indywidualizację procesu nauczania i przyjazną atmosferę. Nauczyciele stale pogłębiają i rozwijają swoją wiedzę proponując młodzieży udział w różnych zajęciach, konkursach i projektach. ZS6 jest szkołą, która poszukuje nowych wyzwań i możliwości podnoszenia poziomu jakości kształcenia oraz uatrakcyjniania swojej oferty edukacyjnej. Szkoła otrzymała prestiżowy tytuł “Szkoły bez barier”, Certyfikat Jakości Szkoła Przedsiębiorczości, jest organizatorem ogólnopolskiego przeglądu teatrów integracyjnych INTEGRA.
Szkoła współpracuje z WCRS w ramach projektu “Wielokultury Wrocław”. ZS6 co roku organizuje “Tydzień z dysleksją” podczas którego prowadzi cykl spotkań i szkoleń dla specjalistów i rodziców.
W szkole prężnie działa grupa wyszkolonych tutorów, którzy przeprowadzą szkolenie dotyczące komunikacji międzykulturowej i funkcjonowania w kraju o odmiennej kulturze.

Staff:
Szkoła posiada profesjonalnych, oddanych i doświadczonych nauczycieli o wysokich kwalifikacjach. Jesteśmy szkołą odpowiadającą wszelkim wymaganiom nowoczesnej edukacji, gdzie każdy nauczyciel rozumie potrzeby uczniów i traktuje ich indywidualnie, pomaga w samorealizacji, wspiera ich rozwój, kreatywność i umiejętność radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach.
Nauczyciele zaangażowani w tworzenie projektu uczestniczyli w wielu projektach europejskich. Ich doświadczenie z pewnością ułatwi realizację projektu oraz zapewni prawidłowy jego przebieg. Są to koordynatorzy różnych projektów europejskich realizowanych od 2008 roku w ZS6 (jeden z projektów otrzymał w 2017r. nominację do nagrody Eduinspiracje, 3 projekty otrzymały tytuł dobrej praktyki a 2 Europejską Odznakę Jakości).

Marcin Królikowski

Kamila Górecka

#spotted