PROJEKTAS

Mokyklos politika kovojant su netikromis naujienomis
Erasmus + KA2 bendrojo ugdymo strateginė partnerystė

Esmė

Per pastaruosius ketverius metus išaugo Europos Komisijos pastangos kovoti su dezinformacija ir netikrų naujienų plitimu internete, akcentuojant aukštą susirūpinimo lygį Europos Sąjungoje.

2018 m. sausio mėn. už skaitmeninę ekonomiką atsakingas ES komisaras sudarė ekspertų grupę iš skaitmeninių platformų vadovų, žiniasklaidos agentūrų, mokslinių tyrimų organizacijų ir pilietinės visuomenės atstovų, siekiant sukurti sprendimus, kaip kovoti su netikrų naujienų sklaida. Galutinis rezultatas, kurį pateikė grupės
ekspertai, yra ataskaita, kurioje pabrėžiami šie poreikiai:

  • Žiniasklaidos ir informacinis raštingumas turėtų būti masiškai įgyvendinamas mokyklų programose ir mokytojų rengimo programose;
  • Didinti ilgalaikį ES piliečių atsparumą netikroms žinioms;
  • Informacinio ir žiniasklaidos raštingumo aiškūs vertinimo ir palyginimo tarp šalių metodai.

Tuo pat metu buvo pradėtos ES netikrų naujienų viešosios konsultacijos, skirtos stebėti, kaip visuomenė suvokia netikras naujienas. Du trečdaliai respondentų teigia, kad su netikromis naujienomis jie susiduria bent kartą per savaitę, ir dauguma respondentų tai vertina kaip problemą, tik 15% respondentų besijaučiant „labai pasitikinčiais savimi“ identifikuojant informacijos šaltinius ir šių patikimumą.

Tikslai

Didinti jaunimo ir bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų informuotumą apie netikras naujienas ir informaciją internete.

Skatinti ir gerinti žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą bendrojo lavinimo mokyklose, siekiant kovoti su dezinformacija ir padėti jauniems žmonėms naršyti saugiame skaitmeninės informacijos kontekste.

  • Skatinti dezinformacijos poveikio Europoje tyrimus.
  • Gerinti jaunų europiečių gebėjimus nustatyti ir analizuoti internete esančią informaciją.
  • Kova su neapykantos kurstymu ir radikalių nedemokratinių idėjų plitimu internetinėje socialinėje žiniasklaidoje tarp jaunų europiečių.

Išeiga

IO1

Internetinė dezinformacijos skaitmeninio vertinimo priemonė Europos bendrojo lavinimo mokyklų studentams; Specialiai pritaikyta Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos (REA), skirta patikrinti jaunų žmonių gebėjimą pastebėti netikras naujienas, atsekti informacijos šaltinį, suprasti informacijos sklaidos procesus ir galimas skaitytojo klaidinimo priežastis. Priemonė bus skaitmeninė, nes ji bus pagrįsta realiomis netikromis naujienomis ir skaitmeninėmis charakteristikomis.

IO2

Žiniasklaidos ir informacinio raštingumo gairės mokykloms su pasiūlymu dėl informacinio raštingumo ugdymo programos mokytojams. Nemokamas švietimo išteklius, siekiant užtikrinti skaitmeninių metodikų ir neformalios veiklos perkeliamumą Europos mokyklose.

IO3

El. mokymasis apie klaidingą informaciją internete mokytojams ir studentams.

E. mokymasis pagerins ir atnaujins mokymą ir mokymąsi, teikiant naudingus internetinius mokymus tiek mokytojams, tiek studentams apie informacinį raštingumą, kad būtų padidintas informuotumas apie dezinformaciją internete ir kovos su ja būdus.

#spotted