Παραπληροφόρηση: ένα παγκόσμιο πρόβλημα

Ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών θεωρεί «ανησυχητικό το γεγονός ότι η παραπληροφόρηση και η προπαγάνδα χρησιμοποιούνται για να προκαλέσουν σύγχυση στον πληθυσμό και να παρεμβαίνουν στο δικαίωμα των ανθρώπων να λαμβάνουν ποικίλες πληροφορίες και να σχηματίζουν τη δική τους γνώμη». Αυτό ακριβώς δηλώνεται στην «Κοινή Διακήρυξη για την Ελευθερία της Έκφρασης και Ψευδείς Ειδήσεις, Παραπληροφόρηση και Προπαγάνδα», που εκδόθηκε το 2017, το οποίο θεωρείται ένα θεμελιώδες κείμενο για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού που πλήττει ολόκληρο τον πλανήτη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επίσης λάβει μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση και έχει δηλώσει ότι οι ψεύτικες ειδήσεις ή «ψευδείς ειδήσεις» αποτελούν «σοβαρή απειλή για τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες».

Αυτό το πρόγραμμα, το Spotted, στοχεύει στην παροχή εργαλείων για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με πληρέστερη πληροφόρηση και επιστημονική αυστηρότητα. Επομένως, αυτή η ενότητα προσφέρει χρήσιμα έγγραφα, αρχεία και κείμενα σχετικά με το φαινόμενο της παραπληροφόρησης και τις συνέπειές του.