Δοκιμάστε τις γνώσεις σας σχετικά με τις ψευδείς ειδήσεις!

Πάρτε μέρος στην έρευνά μας και ανακαλύψτε πόσα γνωρίζετε σχετικά με την παραπληροφόρηση και τις ψευδείς ειδήσεις. Απαντήστε στο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί προκειμένου να μάθετε εάν είστε σε θέση να εντοπίζετε εύκολα «ψευδείς ειδήσεις» ή αν θα πρέπει να βελτιώσει κάποια από τις ικανότητές σας.

Ξεκινήστε τώρα!

Ξεκινήστε την έρευνα

Τι είναι το Spotted;

Το Spotted είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Loyola Andalucía και το INCOMA από την Ισπανία, η οργάνωση ελέγχου γεγονότων Pagella Politica από την Ιταλία, το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης από την Ελλάδα, το Sv Ignaco Lojolos Kolegija από τη Λιθουανία και το Zespol Szkol nr 6 από την Πολωνία.

Στόχος του είναι η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων μέσω ενός προγράμματος κατάρτισης , το οποίο απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ευρώπη.

Αυτός ο ιστότοπος περιλαμβάνει τη βασικότερη συμβολή του έργου στην κοινωνία:

Μέσω μιας επιστημονικής έρευνας, κάθε χρήστης μπορεί να αυτο-αξιολογήσει τις γνώσεις, την ποιότητα, τις δεξιότητες και τις αδυναμίες του όσον αφορά τον εντοπισμό των ψευδών ειδήσεων.

Έπειτα από την αξιολόγηση, το σύστημα κατευθύνει το χρήστη στο εκπαιδευτικό μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσει, το περιεχόμενο του οποίου σχεδίασαν και δημιούργησαν από κοινού ειδικοί στη δημοσιογραφία, στον έλεγχο των γεγονότων και στην εκπαίδευση, προκειμένου να ενισχύσουν την ικανότητα των νέων να εντοπίζουν τις ψευδείς ειδήσεις και να αντιμετωπίζουν την παραπληροφόρηση.

Κατεβάστε τις οδηγίες για να μάθετε τι είναι η παραπληροφόρηση και πώς να την αντιμετωπίσετε. Ένας οδηγός με πρακτικές περιπτώσεις για εκμάθηση στην τάξη και πολλές πληροφορίες για τις ψευδείς ειδήσεις.

Παρόλο που τα εργαλεία αξιολόγησης και εκπαίδευσης του Spotted είναι διαθέσιμα και αφορούν το ευρύ κοινό, έχουν σχεδιαστεί κυρίως με καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να δουλεύουν ελεύθερα με τους μαθητές τους.

Επιπλέον, οι πληροφορίες, οι οποίες συλλέγονται από την έρευνα και τη χρήση των εκπαιδευτικών αυτών εργαλείων, θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή επιστημονικών μελετών και αναλύσεων, οι οποίες θα συμβάλλουν στην πληρέστερη κατανόηση του προβλήματος της παραπληροφόρησης και στην απόκτηση νέων εργαλείων και περισσότερων γνώσεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου των «ψευδών ειδήσεων» στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην κοινωνία γενικότερα.

#spotted