ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σχολικές Πολιτικές για την Αντιμετώπιση και τον Εντοπισμό Ψευδών Ειδήσεων
Erasmus+ KA2/ΒΔ2 Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης

To πλαίσιο

Η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και της διάδοσης των ψευδών ειδήσεων στο διαδίκτυο έχει αυξηθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια, θέτοντας το ζήτημα σε υψηλή προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τον Ιανουάριο του 2018, ο Επίτροπος της ΕΕ για την Ψηφιακή Οικονομία δημιούργησε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων αποτελούμενη από υπεύθυνους ψηφιακών πλατφορμών, οργανισμών μέσων μαζικής ενημέρωσης, ερευνητικών οργανισμών και της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να σχεδιάσει λύσεις για την αντιμετώπιση της διάδοσης ψευδών ειδήσεων.
Τα τελικά συμπεράσματα της ομάδας των ειδικών αποτυπώνονται σε μια έκθεση, η οποία επισημαίνει τις ακόλουθες ανάγκες:

 • Ο αλφαβητισμός στα Μέσα και την πληροφορία πρέπει να περιλαμβάνεται σε μεγάλη κλίμακα στα σχολικά αναλυτικά προγράμματα και στα προγράμματα κατάρτισης των εκπαιδευτικών
 • Αύξηση της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας των πολιτών της ΕΕ.
 • Σαφείς μέθοδοι αξιολόγησης και σύγκρισης μεταξύ των χωρών για τον αλφαβητισμό στα Μέσα και την πληροφορία

Μαζί με αυτό, ξεκίνησε μια Δημόσια Διαβούλευση για τις Ψευδείς Ειδήσεις στην ΕΕ προκειμένου να καταγραφεί η αντίληψη του κοινού για τις ψευδείς ειδήσεις. Τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι συναντούν ψευδείς ειδήσεις τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και η πλειοψηφία των ερωτηθέντων το θεωρούν πρόβλημα, με μόνο το 15% να αισθάνονται «πολύ σίγουροι» στον εντοπισμό των πηγών και της αξιοπιστίας των πληροφοριών.

Στόχοι

Αύξηση της ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών σχετικά με τις ψευδείς ειδήσεις και την πληροφόρηση στο Διαδίκτυο.

Προώθηση και βελτίωση του αλφαβητισμού στα μέσα ενημέρωσης σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης.

  Παροχή βοήθειας στους νέους για ασφαλή πλοήγηση σε ένα ασφαλές ψηφιακό πλαίσιο πληροφοριών.

  • • Προώθηση της έρευνας σχετικά με τις επιπτώσεις της παραπληροφόρησης στην Ευρώπη.
  • • Βελτίωση των ικανοτήτων των νέων Ευρωπαίων να αναγνωρίζουν και να αναλύουν τις διαθέσιμες πληροφορίες στο Διαδίκτυο.
  • • Καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και των ακραίων αντιδημοκρατικών ιδεών στα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ των νέων Ευρωπαίων.

Πνευματικά Προϊόντα

Πνευματικό Προϊόν 1

Ηλεκτρονικό Ψηφιακό Εργαλείο Αξιολόγησης Παραπληροφόρησης για Ευρωπαίους Μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου • Ένα εξατομικευμένο REA για να εξετάσει τις ικανότητες των νέων σχετικά με τον εντοπισμό των ψευδών ειδήσεων, την παρακολούθηση της πηγής των πληροφοριών, την κατανόηση των διαδικασιών διάδοσης των πληροφοριών και πιθανούς λόγους παραπλάνησης του αναγνώστη. Το Πνευματικό αυτό Προϊόν θα έχει ψηφιακή μορφή καθώς θα βασίζεται σε πραγματικές ψευδείς ειδήσεις και σε ψηφιακά χαρακτηριστικά.

Πνευματικό Προϊόν 2

Κατευθυντήριες γραμμές για τον αλφαβητισμό στα Μέσα και την Πληροφορία ειδικά σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες για σχολεία, προτείνοντας ένα αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών πληροφοριακού αλφαβητισμού για εκπαιδευτικούς. Οι Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι εγγυόνται τη δυνατότητα μεταφοράς και εφαρμογής των ψηφιακών μεθοδολογιών και μη τυπικών δραστηριοτήτων εντός των ευρωπαϊκών σχολείων.

Πνευματικό Προϊόν 3

Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση σχετικά με την παραπληροφόρηση στο Διαδίκτυο για εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση θα βελτιώσει και θα εκσυγχρονίσει τη διδασκαλία και τη μάθηση μέσω της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών σχετικά με τον πληροφοριακό αλφαβητισμό, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο όσον αφορά την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο και τον τρόπο αντιμετώπισής της.

#spotted