ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

 

Fundación Universidad Loyola Andalucía

Συντονιστής εταίρος

είναι Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, το οποίο ανήκει στο παγκόσμιο δίκτυο πανεπιστημίων της Κοινωνίας του Ιησού (338 σε όλο τον κόσμο). Ιδρύθηκε το 2010, κληρονομώντας τη διδακτική και ερευνητική εμπειρία του προκατόχου του, ETEA Business School, με πάνω από 50 χρόνια ύπαρξης.

Η ερευνητική εμπειρία εστιάζεται κυρίως στους τομείς της τοπικής ανάπτυξης, της γεωργίας, της αναπτυξιακής υποστήριξης, των κοινωνικών υπηρεσιών, της ψυχολογίας, της μηχανικής και των τεχνικών διοίκησης επιχειρήσεων. Επίσης, περιλαμβάνει ένα ερευνητικό ινστιτούτο που εστιάζει στην ανάπτυξη και ονομάζεται Ίδρυμα ETEA, το οποίο συνδέεται με τη Loyola Andalucía ως θυγατρικός φορέας.

Για το σκοπό αυτό, το Ίδρυμα Loyola έχει περισσότερους από 250 ερευνητές. Οι βασικοί στόχοι του Ιδρύματος Loyola είναι:

 • Η εκπαίδευση των ανδρών και γυναικών ως ικανών επαγγελματιών και υπεύθυνων πολιτών.
 • Η έρευνα για την παροχή χρήσιμων γνώσεων στην κοινωνία και συνεπώς για την ανάπτυξή της.
 • Η έμπνευση, από τις ιδέες της Κοινωνίας του Ιησού, πρωτοβουλιών που οδηγούν σε μια πιο δίκαιη κοινωνία.
 

Ως πανεπιστήμιο, διαθέτει τα ακόλουθα διοικητικά όργανα:

 • το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το όργανο λήψης αποφάσεων του πανεπιστημίου, τον Πρύτανη και τους Αντιπροέδρους, που αποτελούν το βασικό διοικητικό όργανο,
 • την εκτελεστική επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τους προϊσταμένους των διαφόρων τομέων διαχείρισης,
 • τη Γενική Γραμματεία, η οποία εκτελεί διοικητικά καθήκοντα
 • Τα Τμήματα, στα οποία καθηγητές-ερευνητές εκπονούν τις διδακτικές τους δραστηριότητες και διεξάγουν ερευνητικά προγράμματα.
 • τη Διδακτορική Σχολή, η οποία είναι υπεύθυνη για την πολιτική και τη διαμόρφωση που σχετίζεται με μελέτες τρίτου κύκλου.
 

Το προσωπικό αποτελείται από διδακτορικούς ερευνητές και λέκτορες με μακρά εμπειρία και ειδίκευση σε εταιρείες Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Η έρευνά τους επικεντρώνεται στη θετική επικοινωνία, στον αλφαβητισμό στα μέσα ενημέρωσης, στις ψευδείς ειδήσεις, στην παιχνιδοποίηση, στο οπτικοακουστικό περιεχόμενο, στη δημιουργικότητα, στη διαφήμιση και στις δημόσιες σχέσεις. Επιπλέον, έχουν συμμετάσχει σε, εθνικά και ευρωπαϊκά, έργα Καινοτομίας και Ανάπτυξης που σχετίζονται με τη διαδικτυακή μάθηση ή τον αντίκτυπο των μέσων ενημέρωσης στους νέους.

Adriana

García Lupato

Paula

Herrero Diz

David

Varona Aramburu

José Antonio

Muñiz-Velázquez

Javier

Lozano Delmar

Pedro

Rivas Nieto

Irene

García Lázaro

Fernando

Delage

Alejandro

Tapia

Milagrosa

Sánchez-Martín

Marta

Pérez-Escolar

Pilar

Aguilar

INCOMA

Το INCOMA είναι ένας εξειδικευμένος οργανισμός κατάρτισης, ο οποίος δραστηριοποιείται και υλοποιεί διεθνή προγράμματα, αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες και ιδέες για την προώθηση της κινητικότητας και τη βελτίωση του επιπέδου κατάρτισης των ατόμων. Το INCOMA ιδρύθηκε στη Σεβίλλη το 2003 από μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι είχαν εμπλακεί σε χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Το έργο του INCOMA συνίσταται κυρίως στην ανάπτυξη προγραμμάτων κινητικότητας και έρευνας, καθώς και στη μεταφορά και ανταλλαγή καλών πρακτικών (ιδιαίτερα για άτομα που κινδυνεύουν με αποκλεισμό, π.χ. νέοι άνεργοι, γυναίκες και μετανάστες).

Καθ’ όλη την 15ετή ιστορία του, το INCOMA έχει αναπτύξει και συνεργάζεται με φορείς και συνεργάτες από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης, ο οργανισμός δραστηριοποιείται και σε άλλα μέρη του κόσμου, μέσω των υπηρεσιών που παρέχονται από τη ομάδα του INCOMA (που εκτός από το τμήμα παροχής συμβουλευτικές υπηρεσίες, περιλαμβάνει και μια ακαδημία γλωσσών που ειδικεύεται στη διδασκαλία Ισπανικών σε αλλοδαπούς).

Επιπλέον, το INCOMA ενστερνίζεται τις βασικές αξίες της ΕΕ, όπως η δημοκρατία, η κοινωνική δικαιοσύνη και ο σεβασμός των μειονοτικών πολιτισμών, προάγοντας την ευρωπαϊκή ευαισθητοποίηση ανά πάσα στιγμή μέσω των έργων της.

Juan

Guerrero

Candela

Valcárcel

Carlos

Pallero

Pilar

Naranjo

Pagella Politica (PP)

ιδρύθηκε το 2012 και αποτελεί τον βασικό ιταλικό ιστότοπο, αφιερωμένο στον έλεγχο πολιτικών γεγονότων. Η Pagella Politica αποσκοπεί στο να επαληθεύσει τους ισχυρισμούς των πολιτικών και δημόσιων προσώπων, χρησιμοποιώντας δημόσια ή συγκεκριμένα δεδομένα, γεγονότα και αριθμούς. Ο ευρύτερος στόχος είναι να προωθηθεί μεγαλύτερος βαθμός αντικειμενικότητας στον πολιτικό λόγο και να καθίστανται τα δημόσια πρόσωπα υπεύθυνα για τις δηλώσεις τους. Τον Απρίλιο του 2020, η Pagella Politica ξεκίνησε την υλοποίηση ενός προγράμματος, το οποίο ονομάζεται Facta και επικεντρώνεται στην αποκάλυψη των ψευδών και παραπλανητικών πληροφοριών που κυκλοφορούν στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα.

Η PP συνεργάζεται με διάφορους αξιόλογους φορείς, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, στα ακόλουθα προγράμματα και εγχειρήματα. Συγκεκριμένα με:

 • Τον Ιταλικό εθνικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό RAI. Η συνεργασία ξεκίνησε το 2013 και η Pagella Politica συμμετείχε στο τηλεοπτικό τμήμα σχετικά με τον έλεγχο των γεγονότων σε διάφορες πολιτικές συζητήσεις.
 • Το ιταλικό newswire AGI. Από το 2016, η PP έχει την επιμέλεια του τμήματος ελέγχου γεγονότων της AGI, παράγοντας καθημερινά άρθρα και βίντεο.
 • Facebook. Τον Φεβρουάριο του 2018, η PP επιλέχθηκε από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ως ο Ιταλός εταίρος για το πρόγραμμά του κατά της διάδοσης ψευδών ειδήσεων.
 • Το Διεθνές Δίκτυο Ελέγχου Γεγονότων (IFCN). Ως ένας από τους δύο Ιταλούς φορείς που υπογράφουν τον Κώδικα Αρχών του IFCN, η PP είναι ενεργό μέρος μιας ζωντανής διεθνούς κοινότητας ελέγχου γεγονότων.
 • Η PP είναι ένας από τους πέντε Ευρωπαίους εταίρους που αποτελούν την κοινοπραξία του Κοινωνικού Παρατηρητηρίου για την Παραπληροφόρηση και την Ανάλυση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (SOMA). Το έργο ξεκίνησε το 2018 στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon 2020».
 • Η PP ήταν μέλος της ένωσης FactCheckEU, της πρώτης Ευρωπαϊκής πλατφόρμας ελέγχου, η οποία δημιουργήθηκε από τους Ευρωπαίους φορείς που υπέγραψαν το IFCN για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης των περασμένων μηνών κατά τη διάρκεια των ευρωπαϊκών εκλογών το 2019.
 
 • Η PP είναι βραβευμένος φορέας της πρωτοβουλίας του δικτύου IFCN «Fact-checking innovation initiative» για την υποστήριξη προγραμμάτων καινοτομίας, νέων μορφών και τεχνολογιών που θα βοηθήσουν το ευρύτερο παγκόσμιο οικοσύστημα ελέγχου γεγονότων.
 • Η PP είναι βραβευμένος φορέας του IFCN «Coronavirus fact-check grant» για την στήριξη προγραμμάτων, τα οποία αποσκοπούν στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης σχετικά με τον COVID-19.
 • Η PP είναι ένας από τους τέσσερις ευρωπαίους εταίρους που αποτελούν την κοινοπραξία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων Ενημέρωσης (EDMO). Το έργο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2020 στο πλαίσιο του προγράμματος «Connecting Europe Facility (CEF)», το οποίο στόχο είχε την υποστήριξη της δημιουργίας και των εργασιών της πολυεπιστημονικής κοινότητας για την καλύτερη κατανόηση και αντιπαραβολή της παραπληροφόρησης και την αύξηση της κοινωνικής ανθεκτικότητας σε αυτήν.
 • Οι εκπρόσωποι της PP είναι μέλη του Τεχνικού Πίνακα για την Εγγύηση του Πλουραλισμού και της Ορθότητας των Πληροφοριών στην Ψηφιακή Πλατφόρμα, από την Ιταλική Αρχή Επικοινωνιών (AGCom).
 • Ο διευθυντής της PP είναι μέλος της Μονάδας Παρακολούθησης Παραπληροφόρησης σχετικά με τον Covid-19, η οποία ιδρύθηκε από την Ιταλική κυβέρνηση τον Απρίλιο 2020
 

Το προσωπικό της Pagella Politica σήμερα αριθμεί περίπου 15 άτομα, μεταξύ των οποίων προσωπικό πλήρους απασχόλησης, μερικής απασχόλησης και εξωτερικοί συνεργάτες. Οι εκπρόσωποί της έχουν συμμετάσχει σε πολλές πολιτικές και ερευνητικές πρωτοβουλίες, οι οποίες εστιάζονται στον έλεγχο γεγονότων. Το βασικό προσωπικό για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SPOTTED είναι:

Silvia

Cavasola

Gabriele

Giampieri

St. Ignatius of Loyola University of Applied Sciences

είναι ένα ανεξάρτητο καθολικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο στοχεύει στη διεξαγωγή επιστημονικών και επιχειρηματικών προγραμμάτων σπουδών που διαχειρίζονται βάσει της Ignatian Παιδαγωγικής.
Το St. Ignatius of Loyola University of Applied Sciences ιδρύθηκε το 2010 στο Κάουνας της Λιθουανίας. Ιδρυτές – Ρωμαιοκαθολική Αρχιεπισκοπή Κάουνας, επαρχία Ιησουιτών της Λιθουανίας, JSC “Ortopedijos klinika”. Το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών παρέχει 8 προγράμματα σπουδών, όπως η Ορθοπεδική Τεχνολογία, οι Θεραπείες Ομορφιάς, Μαγειρικές Τέχνες, Επείγουσα Ιατρική Βοήθεια, Σχεδιασμός Εικόνας, Κοινωνική Εργασία, Διαχείριση Φιλοξενίας και Ποιμαντική Φροντίδα. Η ακαδημαϊκή κοινότητα του ιδρύματος αποτελείται από περίπου 70 καθηγητές, οι οποίοι έχουν και ακαδημαϊκές και επαγγελματικές δεξιότητες και 390 μαθητές.
Το St. Ignatius of Loyola University of Applied Sciences προωθεί την επαγγελματική και διεπιστημονική έρευνα στις εφαρμοσμένες επιστήμες, την υλοποίηση θεματικών προγραμμάτων, την συνεργασία στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών και διεθνών διεπιστημονικών ερευνητικών δικτύων, καθώς και την εκπόνηση εφαρμοσμένων ερευνών σε ιδιωτικά και δημόσια ιδρύματα.
Τα εφαρμοσμένα ερευνητικά αποτελέσματα χρησιμοποιούνται στη διαδικασία της διεξαγωγής ερευνών και μελετων, οι οποίες δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάζονται σε διάφορασυνέδρια. Επίσης, το St. Ignatius of Loyola University of Applied Sciences ενθαρρύνει τους σπουδαστές να συμμετέχουν στην εφαρμοσμένη επιστημονική δραστηριότητα: Οι φοιτητές καλούνται να συμμετέχουν σε συνέδρια που περιλαμβάνονται σε κοινά προγράμματα.
Τα βασικά άτομα που συμμετέχουν στο έργο SPOTTED κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης στις Κοινωνικές Επιστήμες, αποκτόντας έτσι πλούσιες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την επιλογή πληροφοριών, τη δημιουργία νέων γνώσεων, τη διαχείριση των προγραμμάτων και είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος.

Dr. Aivaras

Anužis

Dr. Kristina

Grumadaitė

Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής εκπαίδευσης – EELI

Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης – EELI Το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού.
Προσανατολισμού – ΕΟΠΠΕΠ. Το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης – EELI προσφέρει υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επιδιώκουμε να συμβάλουμε ενεργά στη δια βίου μάθηση των ατόμων κάθε ηλικίας και να ενισχύσουμε τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη. Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι δεν σταματούν ποτέ να μαθαίνουν και μέσα από το έργο και το διεθνές μας δίκτυο, προάγουμε τόσο την έρευνα, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη συνοχή, την ανάπτυξη διακρατικών εταιρικών σχέσεων αλλά και προγράμματα αναβάθμισης των επαγγελματικών προσόντων.
Στο EELI σχεδιάζουμε και διαχειριζόμαστε εκπαιδευτικά προγράμματα: Συμβάλλουμε στη συνεργασία των διάφορων φορέων/οργανισμών μεταξύ τους. Αναπτύσσουμε, μοιραζόμαστε και ανταλλάσσουμε καλές πρακτικές και καινοτόμες προσεγγίσεις. Αναπτύσσουμε και δοκιμάζουμε εκπαιδευτικά προγράμματα μαθημάτων και εκπαιδευτικό υλικό. Διοργανώνουμε σεμινάρια, εργαστήρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, δασκάλους, επαγγελματίες, ανέργους και νέους εργαζομένους.

Προσωπικό:
Η ομάδα συμβουλευτικής του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης έχει μακρά εμπειρία και εξειδικεύεται στην προετοιμασία, διαχείριση και υλοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Χάρη στα ακαδημαϊκά προσόντα και την εργασιακή εμπειρία του προσωπικού, το EELI ειδικεύεται στους τομείς της Κοινωνικής έρευνας, της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα – συμπεριλαμβανομένων Ιστορικών και Πολιτιστικών σπουδών, Ευρωπαϊκών σπουδών, Περιβαλλοντικών σπουδών και των Τεχνών.

Ms. Kalli

Rodopoulou

Ms. Chrysi

Koundouraki

Ms. Georgia

Zervaki

Ms. Venetia Kimioni


School Complex No 6

Το School Complex No 6 (Zespół Szkół nr 6) βρίσκεται σε εργατική περιοχή και περιλαμβάνει δημοτικό, γυμνάσιο και τεχνικό σχολείο. Υπάρχουν περίπου 320 μαθητές και 62 εκπαιδευτικοί. Τα μαθήματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση επικεντρώνονται κυρίως στην καλλιτεχνική και θεατρική καλλιέργεια των μαθητών καθώς επίσης και στην απόκτηση και ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Οι μαθητές συμμετέχουν τακτικά στο εργαστήριο δημοσιογραφίας και επισκέπτονται τον τοπικό τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σταθμό για επιπλέον διαλέξεις και μαθήματα.
Το σχολείο οραματίζεται την παροχή υψηλής ποιότητας προοδευτικής εκπαίδευσης – εστιάζοντας στη συνολική ανάπτυξη των σπουδαστών αλλά και στους ακαδημαϊκούς. Εργαζόμαστε αποσκοπώντας να βοηθήσουμε τους σπουδαστές μας να κατανοήσουν τα σχολικά μαθήματα αλλά και να σκέφτονται κριτικά προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τον κόσμο, μέσω της σχολικής τους εκπαίδευσης. Το σχολείο είναι αφιερωμένο στη δημιουργία υπεύθυνων παγκόσμιων πολιτών.
Είμαστε ένα σχολείο «αληθινών φίλων», το οποίο παρέχει στους μαθητές μια αίσθηση ασφάλειας και στενής σχέσης με μια μικρή, αλλά πιστή και φιλική ομάδα. Οι κύριοι στόχοι μας είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των σπουδαστών μας και ταυτόχρονα να τους βοηθήσουμε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και να κάνουν μια επιτυχημένη μετάβαση στην ενηλικίωση και στον κόσμο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της κατάρτισης ή της εργασίας. Στο Zespół Szkół nr 6 στοχεύουμε να επιτρέψουμε σε κάθε μαθητή να επικοινωνεί και να αλληλεπιδρά αποτελεσματικά με τους άλλους και τον κόσμο γύρω του, να εκτιμήσει τον εαυτό του και τα επιτεύγματά του, να αποδεχτεί και να δείξει ενσυναίσθηση προς τους άλλους, να συμμετέχει και να συμβάλει στην ευρύτερη κοινότητα και τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, να ακολουθήσει έναν ασφαλή, ευτυχισμένο και ικανοποιητικό τρόπο ζωής. Είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι και εξειδικευμένοι όσον αφορά την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών με πολύπλοκες και πολλαπλές ανάγκες ειδικής αγωγής, οι οποίοι έχουν διαγνωσθεί με συγκεκριμένες ιατρικές παθήσεις και σύνδρομα. Όλο το προσωπικό μας είναι στοργικό, υποστηρικτικό, παθιασμένο με τη μάθηση και πλήρως καταρτισμένο. Συνεργαζόμαστε ομαδικά για να συγκροτήσουμε ένα δομημένο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο να εξασφαλίζει καλά αποτελέσματα.
Η πόλη του Βρότσλαβ έχει εκτιμήσει τη σημασία της προσφοράς και της παροχής βοήθειας στα άτομα με αναπηρία και της εφαρμογής νέων λύσεων και έχει απονείμει στο σχολείο μας το πιστοποιητικό «Βρότσλαβ χωρίς εμπόδια» σε μια κατηγορία «Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους».
Επίσης, το σχολείο έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης προκειμένου να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις με ένα νέο, καινοτόμο τρόπο. Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν και δημοσιεύουν το δικό τους υλικό και ασκήσεις για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις που έχουν ήδη αποκτήσει οι σπουδαστές.

Προσωπικό:
Το σχολείο διαθέτει επαγγελματίες, αφοσιωμένους και έμπειρους εκπαιδευτικούς με υψηλά προσόντα. Είμαστε ένα σχολείο, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης, στην οποία κάθε δάσκαλος κατανοεί και αντιμετωπίζει μεμονωμένα τις ανάγκες των μαθητών, βοηθά στην αυτοπραγμάτωσή τους, υποστηρίζει την ανάπτυξη και τη δημιουργικότητά τους αλλά και την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν νέες και δύσκολες καταστάσεις.
Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο SPOTTED έχουν εμπειρία στην υλοποίηση διάφορων διεθνών έργων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, όπως το Comenius, το Leonardo da Vinci και το Erasmus+. Τέλος, το σχολείο έχει εμπειρία στη διαχείριση έργων eTwinning και έχει βραβευτεί με Ευρωπαϊκές Ετικέτες Ποιότητας.

Marcin Królikowski

Kamila Górecka

#spotted